• İsa Mesih

    "İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez." Read More
  • 1

MESİH İLE BİRLİK

Hristiyan olmak, bir dizi öğretilere inanma meselesi değildir. Elbette iman ve inanç çok önemli konulardır, fakat kurtuluş planının amacı bizleri Mesih ile birleştirmektir. Bu, Hristiyanlığın temel taşıdır. Mesih ile kuramsal olmayan, gerçek ve etkin bir yaşam söz konusudur. Pavlus’un Yeni Antlaşma’da “O’nda”, “Mesih’te” ve “İsa Mesih’te" ifadelerini 160 kez kullanmış olmasının sebebi budur.

Read more ...

İSA MESİH NEDEN İNSAN OLDU?

"HRİSTİYANLIK, MESİH’TİR” DENMİŞTİR VE BU NEDENLE HRİSTİYAN TEOLOJİSİ MESİH’İN KİM olduğunun ve O’na İman etmenin ne demek olduğunun bir açıklamasıdır. Ancak bunu yapmak göründüğü kadar kolay değildir. Birincisi, İsa hakkındaki en kafa karıştıran ifade şudur: İsa hem Tanrı hem de insandır. İkincisi ise, Mesih kişisine ilişkin doktrinlerin Mesih’in işi konusuna kaçınılmaz bir şekilde ilerlemesidir. Bu nedenle İsa’nın ne yaptığından ve bu yaptıklarının bizler için ne denli önemli olduğundan da bahsetmeden İsa’nın kim olduğundan bahsetmemizin anlamlı olması imkânsızdır.

Read more ...