• İsa Mesih

    "İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez." Read More
  • 1

Hristiyan olmak, bir dizi öğretilere inanma meselesi değildir. Elbette iman ve inanç çok önemli konulardır, fakat kurtuluş planının amacı bizleri Mesih ile birleştirmektir. Bu, Hristiyanlığın temel taşıdır. Mesih ile kuramsal olmayan, gerçek ve etkin bir yaşam söz konusudur. Pavlus’un Yeni Antlaşma’da “O’nda”, “Mesih’te” ve “İsa Mesih’te" ifadelerini 160 kez kullanmış olmasının sebebi budur.

 

Örneğin, Mesih’te...

•       Her ruhsal kutsamayla kutsandık (Efesliler 1:3)

•       Seçildik (Efesliler 1:4)

•       Tanrı’ya yakın kılındık (Efesliler 2:13)

•       Yeniden yaratıldık (Efesliler 2:10)

•       Tanrı tarafından sevildik (Romalılar 8:39)

•       Hepimiz bir kılındık (Galatyalılar 3:28)

Hristiyan kişi, Mesih’te olan kişidir. Ruhsal yaşam Kutsal Kitap’ın ne söylediğini bilmek ile değil, Mesih ile birlik olmakla gelir (Yakup 2:19). Bu, Kutsal Yazılar’ın önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Zaten onlar aracılığıyla iman ediyoruz; Kutsal Yazılar, Tanrı tarafından kullanılan bir kılıç gibidir: “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar” (İbraniler 4:12; 1. Petrus 1:23). Bununla beraber Kutsal Kitap’ta belirtildiği gibi, Mesih’te olmadıkça hiç kimse Hristiyan olamaz.

Romalılar 5. bölüm, tüm insanlara "Adem’de” ya da “Mesih’te” olduklarını öğretir.

 

Adem’de

“Adem’de” ifadesi; doğal halimizi, doğduğumuzda bulunduğumuz durumu ve koşulu belirtir. Bu koşulda...

•     Günah ve ölüm egemenlik sürdü (Romalılar 5:17)

•     Tanrı’nın mahkumiyeti altına girdik (Romalılar 5:18)

•     Günahkar kılındık (Romalılar 5:19)

Tanrı Adem’i temsilcimiz ya da başımız olarak saymıştır, dolayısıyla Adem’in yaşadıkları hepimizi etkilemektedir. Hristiyan olduğumuzda, İsa başımız olur ve Tanrı Mesih’in doğruluğunu bizlere sayar. Bu gerçeği anlamak için Romalılar 5:15-19 ayetlerini yavaşça ve dikkatlice okuyunuz.

 

Mesih’te

“Mesih’te” olmanın, Hristiyan yaşamında ne kadar büyük bir önem taşıdığını anlamalıyız.

Mesih ile birlik olduğumuzda ilk gerçekleşen şey, eski yaradılışımızın Mesih ile çarmıha gerilmesidir (Romalılar 6:6). Eski yaradılışımız, Adem’de olan isyankarlığımız, itaatsizliğimiz ve günahkarlığımızdır. Adem’deyken bizlerde mevcut bulunan herşey çarmıha çivilenmiştir. Ve son bulmuştur. Bu gerçekleşmiştir ve bunun sonucunda da artık günaha kölelik etmememiz için günahlı varlığımız ortadan kalkar. Bu olağanüstü bir ifadedir ve günün birinde doğru olacağımızdan değil, o andan itibaren doğru sayıldığımızdan bahsetmektedir.

Tüm bunlar, imanlının günah işleme tehlikesi olmadan yaşayacağı anlamına gelmemektedir, fakat Hristiyan kişinin bedeninin - gözleri, kalbi, aklı, elleri vs. - artık günah tarafından kontrol edilen bir beden olmadığı anlamındadır. Bizler artık günaha köle değiliz. Halen sınanabiliriz, fakat günah işlemeye mecbur edilemeyiz. Günah artık efendimiz değildir, çünkü “Mesih’teyiz”. O artık bizim Rab’bimiz ve Efendimiz’dir. Pavlus bunun ardından “günaha ölü olduğumuzu” (Romalılar 6:11) söyleyerek devam eder ve Romalılar’a olan mektubundaki ilk buyruğu bildirir: “Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin ” (Romalılar 6:12). Günah bizlerde ancak izin verdiğimiz takdirde egemenlik sürebilir.

Romalılar 6’da Pavlus günahın kendi eylemlerinden değil, yönetiminden ve baskınlığından bahsetmiştir. Tüm imanlılar zaman zaman bireysel olarak günah işleyebilir, fakat hiçbir imanlı günahın hayatında egemen olmasına izin vermez.

 

Dikkate Defter Bir Alıntı...

"Yeni Antlaşma bir Hristiyanı Mesih’te olan kişi olarak tanımlamaktadır. Siz, ‘Dünyanın yaratılışından önce Mesih’te seçilmiş’ olarak, Tanrı’nın seçici hükmü ile Mesih ile birleştirildiniz (Efesliler 1:4). Mesih yeryüzündeki kusursuz hayatını yaşadığında, bu yaşam Tanrı tarafından Romalılar 1-5’te açıklanan aklanma lütfu ile sizin yaşamınız olarak sayıldı. Mesih öldüğünde, O’nun ölümü Tanrı tarafından sizin ölümünüz olarak sayıldı ve böylece Tanrı, artık sizin için günahlarınızın cezası olarak yaşayacağınız bir ölüm olmadığını bildirdi. Bu, Pavlus’un bizlere 1-5‘te anlattığı şeydir. Aynı şekilde, Mesih ölümden dirildiğinde, bu diriliş Tanrı tarafından sizin dirilişiniz olarak sayıldı (Efesliler 2:5). Tüm kurtuluşunuz Mesih ile birlik olmanız gerçeğine dayanmaktadır.”

Stuart Olyott

Responsive Layout

Callisto is built with a Responsive Layout, which means it automatically adapts to the viewing device, so will expand and contract accordingly to the size and resolution of the screen, whether mobile, tablet or desktop. This ensures a consistent, and easy to maintain, appearance for your site.